คนที่มองโลกในแง่ดี

คนที่มองโลกในแง่ดี..
ย่อมเห็นโอกาสในทุกยามที่เกิดวิกฤต
คนที่มองโลกในแง่ร้าย..
ก็ย่อมเห็นแต่วิกฤตในทุกโอกาส

Advertising