เงินไม่ใช่ทุกอย่าง

“เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
มันยังมี Cheque และ Credit ด้วย”

Advertising