หากเราเปิดประตูออกไปแล้ว

หากเราเปิดประตูออกไปแล้วมองเห็นทางเดินแต่เราไม่ได้ก้าวต่อ..
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นทางนั้นมั้นสิ้นสุดตรงไหน

Advertising