เอ็งมาข้ามุดเอ็งหยุดข้าแหย่

เอ็งมาข้ามุด
เอ็งหยุดข้าแหย่
เอ็งแย่ข้าตี
เอ็งหนี่ข้าตาม

Advertising