การบริหารคือ

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จ
โดยอาศัยมือผู้อื่น

Advertising