ความเฉลียวฉลาดรอบคอบ

ความเฉลียวฉลาดรอบคอบ
และความรักเป็นเส้นขนานกัน
เพราะเมื่อความรักเพิ่มขึ้น
ความเฉลียวฉลาดก็ลดน้อยถอยลง

Advertising