ชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น

ชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น

Advertising