คนโง่..เลือกคนที่ตนรัก

คนโง่..เลือกคนที่ตนรัก
คนฉลาดเลือกคนที่รักตน

Advertising