มิตรภาพที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธุรกิจ

มิตรภาพที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธุรกิจ
ย่อมดีกว่าธุรกิจที่เกิดบนเส้นทางมิตรภาพ

Advertising