คนเราควรมีอดีตอยู่ข้างหลัง

คนเราควรมีอดีตอยู่ข้างหลัง
และมีความหวังอยู่ข้างหน้า

Advertising