คำคมความรักในวัยเรียน

มีความรักในวัยเรียน
เปรียบเสมือนจุดเทียน
ท่ามกลางสายฝน

Advertising