อย่าแลกอนาคตของคุณ

อย่าแลกอนาคตของคุณ
กับคนที่ ไม่ได้จะมาอยู่ ในอนาคตกับคุณ
(Andy Stanley)

Advertising