คนไทยชอบคนรวย

ในเมืองไทย ไม่ชอบคนจน
แต่ชอบคนรวย ที่ทำตัวเป็นคนจน
(ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)

Advertising