หมาที่ไม่เคยเดินสุดโซ่

หมาที่ไม่เคยเดินสุดโซ่
ย่อมไม่รู้ว่าตนเองถูกล่าม
(FB:หิน ฅนธนบุเรี่ยน)

Advertising