ถ้ายังไม่แน่ใจ อย่าแนะนำให้รู้จักกับพ่อและแม่

ถ้ายังไม่แน่ใจ…
อย่าแนะนำให้ฉัน รู้จักกับพ่อและแม่ของคุณ
เพราะว่าพวกเขาจะรักฉัน….
และถามถึงฉันตลอดชีวิตของพวกเขา

Advertising