เมื่อเราโกรธ เกลียดใครสักคน

เมื่อเราโกรธ เกลียดใครสักคนมากๆ
ให้บอกตัวเราเองว่า
อายุเราสั้นเกินกว่าจะอยู่ด้วยความเกลียดชัง

Advertising
1 6 7 8