Advertisingความรักที่มี?

มีประเป๋าตังค์อยู่สองใบ
ใบแรกไม่มีเงินอยู่เลย
ใบที่สองเคยมี แต่ทำหายไปแล้ว
ซึ่งผลลัพธ์คือ…ไม่มีเงินในกระเป๋าตังค์แล้ว
….แต่ว่า…..
ความรู้สึกของเจ้าของ ไม่เหมือนกัน
….ความรัก ก็เช่นเดียวกัน…..

“อดีต” กับ “อนาคต” และการ รอ

“อดีต” กับ “อนาคต”
เหมือนกันตรงที่
ไม่สามารถทำให้เป็น “ปัจจุบัน” ได้
“รอรัก” หรือ “รอเลิก”
ย่อมไม่สำคัญ แต่มัน สำคัญตรงที่ว่า
“รอแล้วได้อะไร”

Advertising
1 2 3 4 10