Advertisingชายขี่ควาย

ชายคนหนึ่ง        ขี่ควาย           หมายที่หนึ่ง
ขี่ไปครึ่ง                    ลืมที่หมาย      จะไปไหน
เดินเวียนวน            ไร้ปลายทาง    ที่จะไป
หมดอาลัย                  ต้องทนอยู่      คู่กับควาย
–  –  –  –  –
อันคนเรา           ถ้าไม่มี           เป้าประสงค์
ต้องเวียนวง               พลัดหลง        จาก ใจหมาย
ไม่สามารถ                 สำเร็จกิจ        ชีวิตวาย
เปรียบดังคน              ที่ขี่ควาย         แล้วลืมเลือน

Advertising
1 4 5 6