คำคมเพราะอดีตจึงมีปัจจุบัน

เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์
เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต
เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด
เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง

Tags: ,

Advertising
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company