ความรู้ สอนให้ถ่อมตน แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

Knowledge makes humble ;
Ignorance makes proud.
ความรู้ สอนให้ถ่อมตน
แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

Tags: , , ,

Advertising
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company