คนโกหกเก่งมักเป็นคนพูดคล่อง

คนโกหกเก่งมักเป็นคนพูดคล่อง
คนคารมดี ลึกๆ มักเป็นคนปากจัด

Tags:

Advertising