ก้านบัวหยั่งลึกตื้นชลธาร

ก้านบัว หยั่งลึกตื้นชลธาร
มารยาท ส่อสันดานชาติเชื้อ

Tags:

Advertising