ก้านบัว หยั่งลึกตื้นชลธาร มารยาท ส่อสันดานชาติเชื้อ

ก้านบัว หยั่งลึกตื้นชลธาร
มารยาท ส่อสันดานชาติเชื้อ

Tags:

Advertising

คำคมหน้าถัดไป