นิสัยไม่ดีของ”โอกาส”

นิสัยไม่ดีของ”โอกาส”
คือไม่เคยถามใครว่า
“พร้อมไหม” และ “ไม่เคยรอใครนาน”

Advertising