การทำงานหนักทำให้รวย?

“ถ้าการทำงานหนักทำให้คุณรวย ทาสคงรวยที่สุดมาก่อนแล้ว”
“If hard work made you rich – the slaves would have been the richest.”

Advertising