ตึกยังรู้พัง สตางค์ยังรู้หมด

ตึกยังรู้พัง
สตางค์ยังรู้หมด
แต่ไมตรีอันสวยสด
ไม่มีหมดเหมือนสตางค์

Advertising