คำที่สัมพันธ์กับ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้

All the darkness in the world
can’t put out the light of one candle.
ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้

ความรู้ สอนให้ถ่อมตน แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

Knowledge makes humble ;
Ignorance makes proud.
ความรู้ สอนให้ถ่อมตน
แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง

ในการเริ่มต้นทุกครั้ง จงคิดถึงจุดจบด้วย

In every beginning
think of the end
ในการเริ่มต้นทุกครั้ง
จงคิดถึงจุดจบด้วย

คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

Advertisingคำคมการวางแผน

Every one minute you spend in planning
will save you at least three minutes in execution.
ทุกหนึ่งนาทีที่คุณใช้ไปในการวางแผน
จะประหยัดเวลาได้อย่างน้อยสามนาทีเมื่อปฎิบัติตามแผน

การให้อภัยง่ายกว่า การแก้แค้นมากมาย

It’s much easier to giveness
then to (revenge) ask for permission.
การให้อภัยง่ายกว่า
การ (แก้แค้น) ขออนุญาตมากมาย

คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้ ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น

No man is fit to command another
who can’t command himself.
คนที่ไม่สามารถบัญชาตัวเองได้
ย่อมไม่เหมาะสมที่จะบังคับบัญชาคนอื่น

เราเชื่อในพระเจ้า… คนอื่น ๆ ขอให้จ่ายเงินสด

In god we tust…
Every else pay cash
เราเชื่อในพระเจ้า…
คนอื่น ๆ ขอให้จ่ายเงินสด

Advertising
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company