คำที่สัมพันธ์กับ

ปรัชญา

จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง

Remember…
that your character is your destiny.
จงจำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ
เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง

หากคุณพูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย

If you tell the truth,
you don’t have to remember anything.
หากคุณพูดความจริง
คุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย

มือที่ช่วยเหลือน่าเคารพบูชา

มือที่ช่วยเหลือน่าเคารพบูชา
มากกว่าปากที่สวดมนต์

หากคุณให้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ มันก็ไม่ใช่การให้

หากคุณให้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ
มันก็ไม่ใช่การให้

Advertisingไม่มีคำแนะนำของใครที่ไร้ค่าไปเสียหมด

ไม่มีคำแนะนำของใครที่ไร้ค่าไปเสียหมด
แม้แต่นาฬิกาตายมันยังตรงเวลาถึงวันละ 2 ครั้ง

ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้

All the darkness in the world
can’t put out the light of one candle.
ความมืดทั้งโลกก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้

ความฉลาดไม่ใช่ความรู้

ความฉลาดไม่ใช่ความรู้

พึงชนะผู้น้อยด้วยการให้ พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน

พึงชนะผู้น้อยด้วยการให้
พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน

Advertising
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company