คำที่สัมพันธ์กับ

ปรัชญาชีวิต

ในวันที่คุณไม่มีความสุข

ในวันที่คุณไม่มีความสุข
ขออย่ามัวคิดจะหาความสุข
มาให้ตัวเองได้อย่างไร
แต่จงแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่น
การแบ่งปันความสุขออกไปนั่นแหละ
จะทำให้คุณได้รับความสุขกลับมา
อย่างแน่นอน

คำคมคนจะเชิญชวนให้ติ

คนจะเชิญชวนให้ท่านติ
ทั้ง ๆ ที่โดยจริงแล้ว
เขาต้องการคำชม

คำคมการแสดงพลัง

There are two ways of exerting one’s strength :
one is pushingdown, the other is pulling up.
มี 2 สองวิธีในการแสดงพละกำลังของคนเรา
อย่างนึงคือ กดลง และอีกอย่างคือ ดึงขึ้น

ในการทำให้ได้รับความเชื่อถือ คุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพ อีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน

ในการทำให้ได้รับความเชื่อถือ
คุณต้องรู้จักให้เกียรติ และให้ความเคารพ
อีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน
เขาจึงจะเกิดความเชื่อถือในตัวคุณ

Advertisingเมื่อเรามีเงิน เราจะตำหนิใคร ผู้นั้นก็จะยินดีรับฟัง และปฏิบัติตาม

เมื่อเรามีเงิน เราจะตำหนิใคร
ผู้นั้นก็จะยินดีรับฟัง และปฏิบัติตาม
แต่เมื่อเราไม่มีเงิน แม้เราจะชมใคร
เขาก็อาจคิดว่า เป็นการยกยอ
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาเท่านั้น

คำชม

จงใส่คำชมไว้ทั้งก่อน
และหลังคำติเตียน

คำคมความยุติธรรม

เราเห็นว่า ยุติธรรม
ก็ต่อเมื่อเราได้รับการตัดสิน
ให้เป็นฝ่ายถูก

จุดที่ต่ำสุดของชีวิต

จุดที่ต่ำสุดของชีวิต
ที่ทุกคนมีโอกาสประสบ
เป็นได้ทั้งจุดจบ
และบทเรียนที่ดี

Advertising
Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company