Advertising



เรื่องของความรัก กับความเหงา

“เหงาเล็กน้อย …..คือคนที่ไม่เคยมีใคร”
“เหงามากหน่อย….คือคนที่เคยมีแฟน”
“เหงามากกว่า….คือคนเพิ่งเลิกกะแฟน”
“เหงามากที่สุด….คือคนที่มีแฟนแต่ดูเหมือนไม่มี”

“เพื่อน”เหมือนน้ำเปล่า

“เพื่อน”เหมือนน้ำเปล่า ไม่มีรสชาติแต่ขาดไม่ได้…
“แฟน”เหมือนข้าว บางครั้งไม่หิวแต่ก้อต้องกิน…
“กิ๊ก”เหมือนน้ำหวาน นานๆทีก้อโอ บ่อยไปก้อเลี่ยน…
“แฟนเพื่อน”เหมือนเหล้าเถื่อน ร้อนแรงแต่อันตราย!

ชายขี่ควาย

ชายคนหนึ่ง        ขี่ควาย           หมายที่หนึ่ง
ขี่ไปครึ่ง                    ลืมที่หมาย      จะไปไหน
เดินเวียนวน            ไร้ปลายทาง    ที่จะไป
หมดอาลัย                  ต้องทนอยู่      คู่กับควาย
–  –  –  –  –
อันคนเรา           ถ้าไม่มี           เป้าประสงค์
ต้องเวียนวง               พลัดหลง        จาก ใจหมาย
ไม่สามารถ                 สำเร็จกิจ        ชีวิตวาย
เปรียบดังคน              ที่ขี่ควาย         แล้วลืมเลือน

Advertising

คำคมหน้าถัดไป
1 2 3