Advertisingความโศรกเศร้า… สามารถเยียวยาตัวเองได้โดยลำพัง

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.
ความโศรกเศร้า…
สามารถเยียวยาตัวเองได้โดยลำพัง
แต่การจะได้รับความเบิกบานอย่างเต็มเปี่ยม
จำเป็นต้องมีใครสักคนมาแบ่งปัน

กว่าจะเป็นผีเสื้อสีปีกสวย

กว่าจะเป็นผีเสื้อสีปีกสวย
เวลาช่วยให้งามตามวิถี
จากหนอนเป็นดักแด้ ถูกย่ำยี
กลับดูดีเมื่อลอกคราบ ภาพน่ายล
เปรียบเร่งรัด ตัดสินคนเพียงแรกเห็น
ผิดประเด็นผลลัพธ์จึงสับสน
เมื่อไม่ได้รับรู้ ถึงตัวตน
ตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์…มักพลาดไป

Advertising

คำคมหน้าถัดไป
1 5 6 7 8 9 41